رفتن به نوشته‌ها

باز/مانده گان

استعاره نیست افتادن
تشبیه نه
مجاز هرگز
از اینجا که من ایستاده‌ام
تا آنجا که تو
مرگ در جای ثابتی ایستاده است
چه فرقی می‌کند تو غمگین‌تر باشی یا من
جنگ به بازمانده‌گان مدال شجاعت نمی‌دهد
و ما باز/مانده‌ایم
مانده‌ایم چه کنیم با زندگی
که بازندگی نکنیم باز
و مثل شاه‌توتی سرخ
باز نیفتیم به افتادن

زندگی گلی‌ست پرپر
که عادت می‌کند به افتادن
مثل من
که دیگر هیچ شاه‌توتی غمگین نمی‌کند مرا
وقتی برای افتادن
پخش می‌کنند حلوا
بین در و همسایه
و حلوا استعاره نیست اینجا
مجاز نه
تشبیه هرگز

منتشر شده در Uncategorized

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.