رفتن به نوشته‌ها

بچه های خلف

از بچه‌های خلف چیزی شنیده‌ای؟
ما بچه‌های خلفیم 
مثلن
دموکراسی که به خانه آمد
مادرم تخت‌اش را جدا کرد
پدر، با جای‌نماز حق به جانب‌ش
به بانیان این روند لعنت فرستاد
و ما
ساکنان این اردوگاه کم اتاق
در انتظار آتش بس
گوش‌هامان به زنگ
کاسه‌هامان به دست

منتشر شده در بین دوری و دوزخ

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.