رفتن به نوشته‌ها

ناف جهان را با بدبختی بریده اند

ارتفاعات همیشه وسوسه انگیز‌ست

سقوط از بدبینی من نیست

از بدبینی من نیست

که معتادى 

تنهاتر از فيلسوف

 تزریقِ معنا می‌کند به خود

 انسان

 بی‌آنکه زورش به مورچه‌ای برسد  

له می‌شود زيرِ پا

و مُلا عمر 

 آری مُلا عمر 

بی آنکه تشبیهی به دزد دریایی داشته باشم

 در سرزمینی کوهستانی لنگر انداخته‌ست

نه دوست من

 از بدبینی من نیست 

ناف جهان را با بدبختی بریده‌اند

 و این‌که پول در عربستان 

همزمانِ فقرست در افغانستان 

تناقضی‌ست در عین تفاهم

که آب از آبش تکان نمی‌خورد 

منتشر شده در من هم آدمم

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.