رفتن به نوشته‌ها

کتاب

دانلود و خرید این کتا

برادریدن چهارمین مجموعه شعری مصطفا صمدی است که در زمستان 1399 توسط نشر آن در هرات، افغانستان به نشر سیده است. این مجموعه شامل 65 شعر سپید است که از نظر محتوایی بیشتر اجتماعی سیاسی هستند.

دانلود و خرید این کتاب

من هم آدمم دومین مجموعه شعری مصطفا صمدی است که در تابستان 1397 در هرات و توسط نشر خانه شعر جوان به بازار عرضه شده است.

بین دوری و دوزخ اولین مجموعه شعر مصطفا صمدی است که توسط نشر جوان در هرات افغانستان به نشر رسیده است.

عشق رحمت‌الله علیه سومین مجموعه شعر مصطفا صمدی است که توسط نشر جوان در هرات افغانستان به نشر رسیده است.

زنمرگی از مصطفا صمدی

«زنمرگی» کتابی است که به مناسبت روز زن، هشت مارچ، به شکل الکترونیک به نشر رسیده است.