رفتن به نوشته‌ها

دراز‌کشیده‌ام
آسمان‌ آبی‌تر ‌است
زیباتر‌‌‌
وقتی‌ به‌چشم‌ های‌ تو ‌می‌بینم
که‌یک‌ جفت‌ پرنده‌ را ‌می ‌دهد ‌پرواز

‌ بیهوده‌‌ زیبائی ‌تو
آن‌ خال ‌لبت ‌دل می برد‌ که‌چی؟
زیبایی‌ تو بیهوده‌ است
که ‌تلف ‌می‌ شود ‌کنج‌ این اتاق
لبی‌بده
کاری‌بکن
جای ‌درد‌
عشق ‌تو‌ می ‌جهد ‌در‌ رگانم
هی ‌مته ‌در‌ دهانم‌ نگذار
خانم ‌دکتر!
من‌برای‌چشم‌های ‌تو‌آمده‌ ام


این شعر و چند شعر دیگر را در وبسایت اقلیت بخوانید

منتشر شده در عشق رحمت الله علیه

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.